Roulette: ordlista

Roulette Spelregler

A Cheval ─ Franska för “Split Bet”.

Action ─ Summan pengar som en spelare satsar under en viss tidsperiod.

Action Player ─ En spelare som satsar stora summor pengar och under långa tidsperioder.

American Roulette ─ En version av roulette som använder siffrorna 1-36, en nolla och en dubbelnolla (med totalt 38 luckor).

American Wheel ─ Ett roulettehjul med en nolla och en dubbelnolla.

Backtrack ─ Utkanten på roulettehjulet.

Ball Track ─ Utkanten på roulettehjulet

Bankroll - Den totala summan pengar som en spelare har att spela med.

Bankroll Management ─ Ett system eller en viss strategi som tillåter spelaren att hantera sin spelkassa klokt så att den håller längre.

Biased Wheel - Ett roulettehjul med en defekt som ändrar sannolikheten att vissa siffror träffas.

Big Number ─ En siffra som har träffats oftare än vad som kan förväntas enligt teoretisk sannolikhet.

Black Bet - En satsning på en svart siffra.

Cage ─ Båset där casinokassören sitter.

Cancellation Betting System ─ Ett system där siffror tas bort efter satsningar har vunnits och läggs till efter satsningar har förlorats.

Capping a Bet - När en spelare olagligt lägger till marker till en befintlig vinnande satsning.

Carre - Franska för "Corner Bet".

Casino Advantage ─ Fördelen som casinot har över spelaren. Detta uttrycks vanligt procentmässigt.

Chameleon Strategy - En spelstrategi där spelaren härmar vinnande spelare i hopp om att själva vinna.

Chasing Losses - När en spelare ökar sina satsningar i hopp om att vinna tillbaka sina förluster.

Check Rack - Brickan som spelmarkerna befinner sig på.

Checks - Ett annat ord för "chips".

Chips - Färgade marker som används för att göra satsningar.

Cold Table ─ Ett bord där spelare har förlorat.

Column - Roulettebordet är uppdelat i tre kolumner med 12 siffror var.

Column Bet ─ En satsning som görs på en av de tre kolumnerna med 12 siffror.

Combination Bet ─ En satsning som görs på två eller fler siffror med en eller två marker.

Corner Bet ─ En satsning som görs på fyra siffror genom att lägga marker mellan de fyra siffrorna.

Croupier ─ Den personen som är anställd av casinot för att driva roulettebordet.

d'Alembert Betting System ─ Ett satsningssystem där satsningar ökas med en enhet efter en förlust och sänks med en enhet efter en vinst.

Dead Table ─ Ett bord som saknar spelare.

Dealer ─ Den person som är anställd av casinot för att driva spelen.

Derniere - Ett franskt ord som betyder "sista" och syftar på den sista gruppen av 12 siffror i Dozen Bet.

Double-Up Betting System ─ Ett system där satsningar fördubblas efter en förlust.

Double Zero Wheel ─ Ett roulettehjul med en nolla och en dubbelnolla.

Douzaine ─ Franska för "Dozen Bet".

Dozen Bet ─ En satsning på en av roulettebordets sekvenser som består av 12 siffror,

Double Dynamite Roulette System ─ En kombination av sektoruppdelning för kortdistansspelande och Big Number Play.

Drop ─ Det totala antalet marker och den totala summan pengar som spelaren har satsat vid bordet.

Drop Box ─ Lådan där pengar lämnas efter spelaren har växlat pengar mot marker.

European Wheel ─ Ett hjul med siffrorna 1-36 och en enkel nolla.

Edge ─ Övertaget som spelaren har i ett roulettespel.

En Plein - Franska för "Straight-Up Bet".

En Prison ─ En regel som oftast används i europeisk roulette. När spelaren gör en Outside Bet och kulan landar på 0 har spelaren alternativet att förlora hälften av sin satsning eller lämna satsningen på bordet under en till snurrning.

European Roulette - En version av roulette som använder siffrorna 1-36 och en enkel nolla (med totalt 37 luckor).

European Wheel - Ett roulettehjul med siffrorna 1-36 och en enkel nolla.

Even Bet ─ En satsning på att kulan landar på en jämn siffra.

Even Money - En satsning som betalas ut 1 mot 1 om den vinns.

Fibanacci Betting System ─ Ett progressivt satsningssystem. Varje satsning är en kombination av de sista två siffrorna.

Five Number Bet ─ En enkel satsning på att 0, 00, 1, 2 eller 3 träffas näst i amerikansk roulette.

Flat Bet ─ En satsning på en fast summa som spelaren fortsätter att satsa på oavsett de tidigare spelrundornas utfall.

Flat Bettor ─ En spelare som alltid satsar samma summa pengar och aldrig varierar sina satsningar.

Fluctuation in Probability ─ När siffror träffas gång på gång på ett sätt som inte speglar sannolikheten att de träffas.

French Roulette ─ En version av roulette som använder siffrorna 1-36 och en enkel nolla (med totalt 37 luckor).

French Wheel ─ Ett roulettehjul med siffrorna 1-36 och en enkel nolla.

Gambling Stake ─ Summan pengar som en spelare sparar till att spela med.

Gland Martingale ─ En begränsad version av Martingale System med två steg efter ett förbestämt antal 'Even Money'-satsningar har gjorts.

Golden Numbers ─ Siffror som har träffats betydligt oftare än vad som är sannolikt från ett matematiskt perspektiv.

Grand Martingale ─ En version av Martingale System där spelaren fördubblar sin satsning och lägger till en enhet efter en förlust.

High Bet ─ En satsning på siffrorna 19-36.

High Roller - En spelare som satsar stora summor pengar.

Hoca ─ En tidig version av spelet roulette.

House Edge ─ Övertaget som spelaren har över en spelare på en specifik satsning.

Inside Bet - En satsning som görs på roulettehjulets siffror.

Impair ─ Franska för "Odd Bet".

Labouchère Betting System ─ En version av Cancellation Betting System. Spelaren väljer en sekvens av siffror och satsar summan av de första och sista siffrorna i denna sekvens. Om spelaren vinner kryssas de vinnande siffrorna bort från sekvensen. Om spelaren förlorar läggs siffror till sekvensen.

Layout ─ Upplägget ovanpå bordet med de olika satsningsalternativen som en spelare kan välja mellan tryckta på bordet.

Line Bet ─ En satsning på att en av sex siffror kommer att vinna (två rader av tre siffror).

Low Bet ─ En satsning på siffrorna 1-18.

Low Roller ─ En spelare som alltid satsar så summor pengar.

Manque ─ Franska för "Low Bet".

Martingale Betting System ─ En version av Double Up Betting System. Spelaren fördubblar sina satsningar efter varje förlust.

Money Management ─ Alla metoder eller strategier som en spelare använder för att se till att sin spelkassa håller.

Money Plays ─ Ett uttryck som ropas av spelaren för att göra dealern medveten om att han eller hon satsar pengar istället för marker.

Negative Expectation ─ En förväntad förlust i ett gamblingspel under en längre tidsperiod. Detta har att göra med spelavdraget som ser till att casinot alltid vinner i längden.

Negative Progression ─ Alla satsningssystem där spelaren ökar sina satsningar efter en förlust.

No Action - Ett uttryck som ropas av dealern för att informera spelare om att casinot inte täcker en viss satsning eller att ett visst beslut eller en viss snurrning inte räknas.

Noir ─ Franska för "Black Bet".

Odd Bet - En satsning på en udda siffra.

Odds - Sannolikheten att en särskild händelse sker.

Outside Bet - En satsning på 1 mot 1 eller 2 mot 1 som kan hittas på utkanten av spelbordsupplägget.

Paddle - Ett verktyg som används för att skjuta pengar in i Drop Box.

Pair - Franska för "Even Bet".

Parlay - När en spelare fördubblar sin satsning till nästa snurrning.

Passe - Franska för "High Bet".

Pinching - När en spelare olagligt tar bort marker från bordet efter spelets utfall har meddelats.

Pit ─ Området på casinot som består av ett visst antal spelbord.

Player-Clocking ─ När en spelare observerar vilka spelare som har vunnit och vilka strategier som de har spelat med för att kunna applicera Chameleon Strategy effektivt,.

Positive Progression ─ Ett satsningssystem där spelare ökar sina satsningar efter varje vinst.

Premiere - Den första gruppen som består av tolv siffror i Dozen Bet.

Quarter Bet - En satsning som görs på fyra siffror genom att lägga markerna mellan dessa siffror.

Red Bet - En satsning på en röd siffra.

Reverse-Martingale Betting System ─ Motsatsen till Martingale Betting System. Spelaren fördubblar sin satsning efter varje vinst (snarare än varje förlust).

Rouge - Franska för "Red Bet".

Roulette Ball - Kulan som tappas på det snurrande roulettehjulet och som avgör vilken som är den vinnande siffran.

Roulette Table - Området som består av roulettehjulet och den omringande spelytan.

Section Shooting - När kulan placeras på en viss del av hjulet.

Section Slicing - När hjulets siffror delas upp för att avgöra vilka siffror som har träffats och få reda på om spelet är snedvridet på något vis.

Session - Den tidsperiod som en spelare ägnar åt att spela ett visst spel på casinot utan pauser.

Session Stake - Summan pengar som en spelare lägger ner på att spela en särskild spelsession.

Shill - En person som är anställd av casinot med syfte att spela spel som inte tillräckligt med andra spelare spelar. Tanken bakom detta är att uppmuntra andra till att spela spelet.

Short Odds ─ Oddsen som casinot erbjuder som är mindre än satsningens sanna odds.

Short Run - En begränsad tidsperiod under spelet då sannolikhetsteorin verkar påverkas av variationer och vinstrader.

Single-Zero Roulette - En version av roulette som använder siffrorna 1-36 och en enkel nolla (med totalt 37 luckor).

Sixain - Franska för "Line Bet" eller "Six Number Bet".

Six Number Bet - En satsning som görs på att sex siffror kommer att vinna (två rader som består av tre siffror).

Split Bet - En satsning som en spelare gör på att en av två siffror kommer att träffas vid nästa snurrning.

Spread - Skillnaden mellan de högsta och lägsta satsningarna som en spelare gör.

Square Bets - En satsning som görs på fyra siffror genom att lägga markerna mellan de siffrorna.

Stack - En enhet som består av 20 marker.

Straight Up Bet - En satsning som en spelare gör på en särskild siffra.

Street Bet - En satsning på tre siffror.

Sucker Bet ─ En enkel satsning på att 0, 00, 1, 2 eller 3 kommer att träffas näst i amerikansk roulette.

Surrender - Ett alternativ för spelare där casinon endast tar hälften av förlorade satsningar när 0 eller 00 träffas.

Table Hopping - Att hoppa från bord till bord på casinot.

Transversale - Franska för "Street Bet".

Trio Bet - En satsning som görs på tre siffror.

Troller - En satsning som en spelare gör efter dealern har meddelat att "inga fler satsningar" tillåts.

True Odds - Den verkliga sannolikheten att en viss händelse sker.

Vigorish - Skatten som casinot tar på en viss satsning.

Wager - Ett annat ord för "Bet" (satsning).

Wheel Chips - Speciella marker som endast används i roulette.

Wheel-clocking - Antingen att hålla kolla på vilka siffror som träffas eller att elektroniskt eller visuellt tajma hur snabbt hjulet snurrar för att kunna förutspå vilka siffror som kommer att träffas näst.

Wheel Head ─ Delen av roulettehjulet som består av numrerade luckor.

Wheel Strategies ─ Strategier som utnyttjar hjulets defekter för att kunna ge spelaren ett övertag.

Dela med vänner

Best casinos

Bonus € Besök
200$ Spela nu!
1000kr Spela nu!
2000kr Spela nu!
100€ Spela nu!
1000 kr Spela nu!

Roulette-nyheter

Ny roulette i Springbok Casinot

Sydafrikansk nätcasino Springbok har lagt till ett nytt roulette till deras hemsida och de mobila varianter. Springbok är en av de populära nätplattformer i sydafrika och ger besökarna an imponerande lista med hundratals ... Läs mer

Miljardär tappade storsumman på roulette

Miljardär blev av med 2 miljoner brittska pund när han spelade roulette. Det tråkiga är att summan är kan troligen inte betalas men det är klart att mannen är gravt spelberoende. Ritz Club stämmer Safa ... Läs mer

Casinon hjälper betala pensioner i Chicago

Chicago behöver intäkter så administrationen bestämde sig att öppna ett nytt stadsägd casino. Pengarna som casinot kommer att bringa in kommer att hamna i stadens finanser och kommer att hjälpa betala för ... Läs mer

Läs mer